Nominera henne till Head Start 17/18

Om du har blivit nominerad till Head Start 17/18 så ska du ha fått information om hur du ansöker till programmet. Ansökningsprocessen har öppet till och med måndag 23 oktober och du har tills dess på dig att ansöka om att vara med i mentorprogrammet.

Att vara adept i Head Start innebär bland annat:

  • En mentor med mycket erfarenhet från näringslivet som du kan bolla idéer med.
  • Ett närverk av unga kvinnor från olika skolor runt om i Stockholm.
  • Företagsträffar (ca 3-5 st) med spännande företag. Vi har bland annat samarbetet med Tieto, Nordnet, Sandvik, Selfleaders, Netlight, etc. tidigare år.

Tidigare år har vi haft ca 15 mentor-adeptpar och det har dessvärre blivit så att alla som hade ansökt till programmet inte kunde ges möjligheten att vara med. Vi är måna om att kunna erbjuda våra adepter en mentor som matchar deras önskemål och om vi inte finner en sådan mentor så erbjuds den sökande tyvärr inte en plats i mentorsprogrammet i kombination med att antalet mentorer är begränsade.

Head Start är ett mentorsprogram som riktar sig till dolda kvinnliga talanger på Handels, KTH och SU, som behöver en extra knuff för att våga och vilja ta sig an en ledande position i framtiden. Syftet med Head Start är att ”Ge kvinnliga studenter inspiration och stöd vid framtida karriärsval” och därför syftar mentorsprogrammet till att motivera och inspirera, samt att erbjuda kvinnliga studenter från HHS, KTH och SU varsin erfaren och engagerad mentor från affärsnätverket Styrelsebalans.

Programmet riktar sig framförallt till unga kvinnor som kan behöva en extra push för att nå sin fulla potential. Under ca nio månader får deltagarna en unik möjlighet att ta del av mentorernas personliga erfarenheter av karriär och ledarskap samtidigt som de får bolla sina funderingar inför framtiden. Head Start anordnar under mentortiden även specialutformade seminarier som bland annat fokuserar på intressanta diskussionsområden om kvinnor i dagens arbetsliv, till exempel hur man balanserar karriär och privatliv, och vikten av ett professionellt nätverk.