För företag

Mentorprogrammet Head Start är grundat i samarbete med nätverket Styrelsebalans. Syftet med Head Start är att ge kvinnliga studenter inspiration och stöd vid framtida karriärsval. Programmet riktar sig till de dolda kvinnliga talangerna på Kungliga Tekniska högskolan, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet som behöver en extra knuff för att våga och vilja ta sig an en ledande position i framtiden.

Head Starts välmeriterade mentorer är inspirerande förebilder med gedigen erfarenhet från olika ledande befattningar i näringslivet. Utöver möjligheten att ta del av mentorernas personliga erfarenheter av karriär och ledarskap får studenterna även delta i en serie specialutformade seminarier tillsammans med sina mentorer.

Samarbetet med Styrelsebalans har avslutats efter dessa 6 år och nu söker vi en ny samarbetspartner! Låter detta intressant?

Om ni har några frågor eller funderingar, hör av er till info@headstart.nu