Head Start 14/15

2015-06-28
Head Start 15/16 – nya projektledare och en ny styrelse
I samband med årsmötet valde Head Start in en ny projektgrupp för omgången 15/16 samt en ny styrelse.

Projektgruppen 15/16

 • Anna Olsson: Projektledare
 • Anna Walter: Projektledare
 • Ebba Heselius: Projektledare
 • Derya Bahceci: Ansvarig för Head Starts alumninätverk
 • Pinar Bakirdan: AD samt ansvarig för sociala medier och press

En gedigen introduktion av de nya projektledarna kommer att ske i augusti både här och på Head Starts facebook sida.

Styrelsen 15/16

 • Terese Torenfält: Ordförande
 • Gabriella Fries: Kassör
 • Elizaveta Sigova: Sekreterare
 • Terese Skoog: Ledamot
 • Valérie Pedersén: Ledamot
 • Jenny Zeng: Ledamot

Kontaktuppgifter till de nya projektledarna samt till den nya styrelsen finns nu tillgängliga under fliken ”Kontakt”.

2015-05-06
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FÖR HEAD START
Härmed kallas Head Starts medlemmar till årsmöte. Mötet kommer att äga rum på Västmannagatan 80 i Stockholm onsdagen den 13 maj kl 21.00. Deltagande kan även ske via telefon/Skype. Anmälan om deltagande sker till Head Starts ordförande Gabriella Fries på gabriella.fries@headstart.nu senast den 12 maj.

Dagordning:

 • Årsmötet öppnas
 • Godkännande av dagordning
 • Val av mötesordförande
 • Anmälan av mötessekreterare
 • Val av justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 • Fastställande av röstlängd
 • Föredragning av verksamhetsberättelsen för 2014
 • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 • Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisor för nästkommande verksamhetsår
 • Beslut om antal styrelseledamöter och revisorer
 • Val av styrelseledamöter
 • Val av valberedning
 • Beslut om nya projektledare
 • Av styrelsen till mötet hänskjutna frågor
 • Övriga frågor
 • Mötets avslutande

2015-05-06
Igår höll Head Start 14/15 sin sista träff på Netlight. Mentorprogrammet avslutades med mycket inspiration från två fantastiska talare: Sofie Ek och Sara Rywe.

Sofie pluggade tidigare Medieteknik på KTH och nu jobbar hon på Netlight. Sofie har arbetat fram Netlights internationella trainee/growth program Greenhouse och hon är en fantastisk talare. Idag sitter hon som Scrum-master (ledare av ett utvecklingsteam) för ett av världens största och mest spelade mobilspel. Sofie uppmuntrade oss att våga stänga dörrar istället för att hela tiden försöka hålla dem öppna. Hon uppmanade och utmanade oss att leva agilt – att våga ta ett steg i någon riktning för att sedan utvärdera och se om man vill fortsätta i samma riktning eller om man vill byta bana. Mycket lärorikt och inspirerande.

Sofie uppmanar och utmanar oss att leva mer agilt!

Sofie uppmanar och utmanar oss att leva mer agilt!

Sara studerar på Handelshögskolan och vid sidan av studierna föreläser hon om bland annat positiv psykologi. Positiv psykologi handlar om att göra så att människor mår så bra som möjligt psykiskt; det handlar även om att forska på lyckliga människor istället för människor som mår psykiskt dåligt. Sara berätta även att hon hade lärt sig av sin mamma att framgång leder INTE till lycka utan att lycka leder till framgång. Det var otroligt inspirerande! Här hittar ni info om Sara samt hennes kontaktuppgifter.

Sara pratar om positiv psykologi.

Sara pratar om positiv psykologi.

Sara tipsade även om en TED talk av Shawn Achor som handlar om positiv psykologi, den hittar ni här.

Vi vill sist men inte minst tacka alla som har varit med i denna omgång av mentorprogrammet: Styrelsebalans, alla mentorer, alla adepter och alla samarbetsföretag: Sandvik, KPMG och Tieto. Inom kort kommer vi att presentera projektledare för Head Start 15/16 så håll utkik! Och tack till Pinar Bakirdan som har fotat under kvällen!

Alla mentorer och adepter samlande en sista gång.

Alla mentorer och adepter samlande en sista gång.

2015-04-22
Det har blivit dags för årets sista träff!
När? Tisdagen den 5:e maj kl 18:00
Var? Birger Jarlsgatan 7, Netlights huvudkontor. T-bana: Östermalmstorg
Hur? Kvällen kommer att bjuda på en trevlig middag, inspirationsföreläsningar samt ett avslutande samtal om mentorprogrammet i sin helhet.
Välkomna!


2015-03-25

25:e mars hade Head Start sin tredje gemensamma träff hos KPMG.
Det var en kväll fylld med diskussioner kring myterna i rapporten ”Cracking the code” som KPMG UK gav ut den 18:e mars. En mycket intressant rapport som slår hål på myterna om varför kvinnor inte vill vara ledare. Nedan finns några bilder från eventet.

En av årets projektledare Terese samtalar med Anki Kling från Styrelsebalans

Terese och Anki

KPMGs Erik leder diskussionssamtalen

Erik

KPMGs medarbetare delar ut ”Cracking the code”

Erik

Spännande diskussioner i mindre grupper

Erik

Spännande diskussioner i mindre grupper

Erik

Nästa gemensamma träff för Head Start är bokad till 5:e Maj och då kommer vi att vara på Netlights kontor på Birger Jarlsgatan 7. Denna träff kommer även vara den sista för Head Start 14/15 och därför så vill vi redan nu uppmana årets deltagare att söka till att vara Head Start 15/16 projektledare. Att vara projektledare till mentorprogrammet är både givande, utmanande och lärorikt.

2015-01-25
Vårens program för deltagarna i Head Start:

 • 25/3 Gemensam träff hos KPMG
 • Maj preliminärt v.19 programmets sista träff

Information om den gemensamma träffen hos KPMG kommer att mailas ut i mitten på februari.

I februari kommer Head Start även att hålla ett årsmöte med nuvarande styrelsen och projektledarna, mer information om årsmötet tillkommer senare.

2015-01-24
Head Starts styrelse hade ett internt möte där bland annat följande punkter diskuterades och framfördes till årets projektledare:

 • Ett nytt projektverktyg som Head Start ska börja använda
 • Bestämma datum för kommande årsmöte
 • Projektgruppen ska skriva en verksamhetsberättelse inför årsmötet
 • Utformningen på projektgruppen för Head Start 15/16
 • Dålig uppdatering av hemsidan

2014-12-04
Igår besökte årets mentor-adept par Sandvik. Sandvik berättade bland annat om olika personlighetstyper, samt hur dessa olika typer samverkar i en grupp. Deltagarna fick under kvällens gång analysera vilken personlighetstyp som stämde mest in på dem och vad detta innebar i samband med kommunikation med andra personlighetstyper.

Inbjudan till gemensam träff på Sandvik

Screen Shot 2015-01-25 at 20.32.16

”Om människor som inte förstår varandra åtminstone förstår att de inte förstår varandra, då förstår de varandra bättre än när de inte ens förstår att de inte förstår varandra”

personlighetstyper

Uppskattad fikapaus

efterrätt

Deltagarna mitt i en personlighetsövning

Några av kvällens deltagare

2014-11-24
Projektledarna för Head Start ringde till alla de deltagande adepterna och mentorerna för att få reda på huruvida mentor-adept paren hade kommit igång med att träffa varandra, samt för att få feedback på den första gemensamma träffen. Sammanfattningsvis hade de allra flesta paren hunnit träffas en/två gånger sedan uppstartsträffen och hade en/två möten inbokade inom närmaste framtid. Feedback projektledare fick innehöll följande punkter:

 • Exempel på vad man kan prata med sin mentor om
 • Bättre vägbeskrivningar till lokaler för de gemensamma träffarna
 • Tydlig information när de gemensamma träffarna äger rum

2014-10-26
Igår besökte ett 30 tal Head Start alumner företaget Tieto. Head Start är inte bara ett mentorprogram utan även ett nätverk för tidigare alumner. Temat för kvällen var Karriärsresor. Tieto inspirerade med de fantastiska föreläsarna Sandra de Brito och Eva Olsson.

Inbjudan till alumniträffen

Inbjudan till alumniträffen

Närvarande alumner

Alumner på träffen

En av Tietos talare Sandra de Brito

Sandra de Brito


2014-09-25

Årets program

program

2014-09-24
Igår drog årets omgång av Head Start igång på riktigt, i och med en inspirerande uppstartsträff på United Spaces! Årets omgång består av 16 stycken mentor-adept-par. Vi vill tacka er alla för en lyckad gårdagskväll och ser fram emot Head Start-året!

gruppbild copy

UppstartProgram

2014-09-07
Nomineringsperioden är nu över och vi har fått in väldigt många fina nomineringar och bra ansökningar. Nu väntar ett tufft arbete att matcha potentiella adepter med våra mentorer från Styrelsebalans. Snart drar vi igång på riktigt!

2014-04-22
Äntligen är det dags för en ny omgång av Head Start! Nu startar nämligen nomineringsperioden för Head start 14/15. Gå in och nominera din kompis, dotter, tjej, klasskompis eller annan bekant kvinnlig student på KTH, HHS, SU eller KI som du tror skulle utvecklas av att få ha en personlig mentor. Nominera genom att skicka en kort beskrivning av personen samt dennes kontaktuppgifter till nominera@headstart.nu. Nomineringsperioden pågår fram till den 5 september.

2014-03-25
HEADSTARTS NYA PROJEKTLEDARE!
Nästa omgång av Head Start drar igång efter sommaren, men vi vill redan nu presentera de nya, fantastiska projektledarna Terese Torenfält, Sofia Bäckström och Elizaveta Sigova. Arbetet är i full igång och mentorprogrammet förväntas bli bättre än någonsin. Håll utkik efter kommande info och hjälp oss hjälpa fler tjejer att uppfylla sina drömmar!

1620779_10152039353717849_1437254196_nn

2014-02-27
KALLELSE TILL EXTRAINSATT ÅRSMÖTE FÖR HEAD START
Härmed kallas Head Starts medlemmar till ett extrainsatt årsmöte med anledning av stadgeändring avseende verksamhetsår och programcykel. Mötet kommer att äga rum via telefon/Skype måndagen den 10 mars kl 21.00. Anmälan om deltagande sker till Head Starts ordförande Gabriella Fries på gabriella.fries@headstart.nu senast den 9 mars.

Dagordning: 

 • Mötets öppnande
 • Godkännande av dagordning
 • Val av mötesordförande
 • Val av mötessekreterare
 • Val av justeringspersoner tillika rösträknare
 • Fråga om mötet blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 • Fastställande av röstlängd
 • Beslut om stadgeändring
 • Mötets avslutande