Värdebaserat nätverkande med Norah Sakal

Norah Sakal driver två bolag, studerar till civilingenjör inom bioteknik och sustainable technology på KTH och har arbetat som konsult och produktspecialist på ett medicinteknikbolag inom kardiovaskulära sjukdomar. Vi på Head Start fick nöjet att lyssna på Norahs föredrag om värdebaserat nätverkande under en alumnikväll tidigare i höst. Vi blev så inspirerade att vi gärna vill dela med oss av Norahs tankar och insikter.

Varför tycker du att nätverkande är viktigt?

Nätverkande är viktigt eftersom det både ger väldigt mycket inspiration och framförallt ett ovärdeligt erfarenhetsutbyte, det är underbart att du under ett evenemang kan komma hem med helt nya kunskaper, drivkraft och synsätt. Mitt affärsnätverk har i olika skeden öppnat många dörrar som hjälpt mig på vägen inom mitt entreprenörskap och ett rikt personligt nätverk ger både motivation och inspiration för personlig utveckling på alla plan i livet.

Du har ett annat sätt att se på nätverkande än det ”vanliga” minglet där man berör ytliga ämnen så som vart man bor eller vad man jobbar med. Berätta gärna lite om det du kallar för värdebaserat nätverkande.

Värdebaserat nätverkande är att skapa relationer som bygger på gemensam värdegrund. Jag har definierat upp tre olika hörnstenar för sådant nätverkande vilket består av; värderingar, drömmar och framtiden. Värdebaserat nätverkande resulterar i ett samtal med erfarenhetsutbyte och bidrar ofta till personlig utveckling.

norah-sakal

Kan du ge några exempel på frågor/ämnen som man kan diskutera när man nätverkar?

Hela tanken med värdebaserat nätverkande är att ställa frågor och inte stanna i ett samtal om inledande ytliga ämnen så som vart en jobbar eller studerar, utan istället komma in på frågor och samtal om det som format personen framför sig. Under varje grundpelare finns förslag på frågor;

Värderingar

– Vad fick dig att göra det du gör idag?

– Vad är viktigast för dig för att tacka ja till ett engagemang?

– När du var liten, vad ville du bli när du blev stor?

– Har du gjort något ideellt tidigare? Om ja, vad fick dig att tacka ja till det?

Drömmar

– Vad brinner du för?

– Vad skulle du göra om pengar inte hade någon betydelse?

– Vad drömmer du om att göra?

– Om du skulle gå i pension/få medborgarlön from 2016, vad skulle du göra annorlunda då?

Framtiden

– Vart i världen vill du befinna dig i framtiden?

– Har du några idéer du någon gång velat förverkliga? Om ja, vad stoppade dig?

– Om du skulle utbilda dig på nytt, vad skulle du välja?

När man ställer vissa frågor i en mingelsituation kan man förvänta sig att få samma fråga ställd tillbaka. Vad tycker du är bra att tänka igenom om sig själv som person för att vara föreredd?

Jag brukar förbereda mig själv både långsiktigt för min egen livskompass skull och kortsiktigt inför nätverkssammanhang genom att regelbundet ställa mig själv följande frågor;

– Vem är jag?

– Vad vill jag veta?

– Vad är viktigt för mig att ha gemensamt med andra människor?

Genom att ställa de olika frågorna till sig själv kan vi komma närmare ett svar på hur den egna livskompassen pekar och vad som är viktigt och betydelsefullt i det egna livet. Långsiktigt avsätter jag tid för reflektion kring vart jag är på väg, vad jag vill åstadkomma, framförallt vad jag tycker är roligt och anledningen till att jag väljer att göra allt jag gör i livet.

På frågan ”vad vill jag veta?” har jag personligen undrat över hur en kan hitta sitt ‘kall’ i livet, det är något jag tar med mig under nätverkssammanhang och som jag ofta undrar över när jag träffar människor som älskar det de gör under dagarna. Frågan ”vad vill jag veta?” passar perfekt i sådana sammanhang då du och resterande i sällskapet exempelvis har helt olika bakgrunder, åldrar eller karriärval.

Ibland hamnar man i situationer där man är det ”svarta fåret”, dvs man kanske är mycket yngre än resten av sällskapet, enda kvinnan, alla känner varandra sedan innan medan man själv är ny. Hur kan man på bästa sätt ta kontakt med andra i en sådan situation? Vilken ingång ska man ha?

Nätverksbyggande bygger i slutändan på två olika scenarion; push – då du tar initiativ till kontakt och pull – då andra personer tar kontakt med dig. Ett tillfälle som beskrivs ovan kan både resultera i att andra av nyfikenhetsskäl söker upp en för samtal men det kan lika gärna vara tvärt om pga yttre olikheter. Mitt förslag är att i sådana tillfällen applicera ”push” och därmed aktivt söka upp andra deltagare i sällskapet.

Ett förslag på naturliga ”mingelytor” är platser med mat och dryck, väl på plats, ställ neutrala och ‘open ended’ frågor om hur personen i fråga hittade till eventet eller hur personen känner till arrangemanget. Det ger utrymme att öppna upp för att berätta vad som gör att även du är på plats och ge en öppning till att föra ett djupare samtal. Efter en kort introduktion om vad ni har för anknytning till sammanhanget kan tidigare nämnda frågor användas för att lära känna personen framför sig. I sammanhang då en upplevs som det ”svarta fåret” finns ofta outsagda frågor om hur just du hittade hit, din bakgrund och koppling till arrangemanget, genom att först ställa den frågan och därefter besvara hur du hittade dit kan du öppna upp för vidare samtal.

Ditt nätverkande har hjälpt dig in på nya, intressanta banor i livet. Berätta gärna vad du sysselsätterdig med om dagarna.

Jag har efter två års uppehåll tagit upp studierna på KTH för att avsluta en dubbelexamen som civilingenjör inom bioteknik och susatinable technology. Anledningen till att jag tog ett (ytterligare) uppehåll var för att jag fick möjlighet att arbeta som konsult och produktspecialist på ett medicinteknikbolag inom kardiovaskulära sjukdomar. Utöver konsultandet inom medicinteknik driver jag två bolag; ena är trädgårdsforma där min roll är att utveckla verksamheten och få upp lönsamheten, vi växte från 2 till 10 anställda och omsättningen ökade 4 gånger under min tid som VD. Jag har även nylanserat en biluthyrning för studenter där vår specialité är att bilarna levereras dit du som kund vill ha bilen. Vi ser oss som mobility providers och jag tror på en framtid där en rad olika transporteringssätt kommer utgöra vår vardag och det är otroligt spännande att arbeta med beteendeförändringen som kommer ske kring bilägandeskap.

Utöver de registrerade bolagen driver jag flera mindre projekt där vi på fritiden lanserar iphoneapplikationer och arbetar med webbutveckling samt affärsutveckling, i framtiden vill jag programmera mer och formellt arbeta med affärsutveckling genom digitalisering och mjukvaruutveckling. Jag brinner för att driva projekt och förverkliga idéer, jag drömmer om att driva eget på heltid och vill i framtiden vara en affärsängel och investera (både kompetens och kapital) i spännande innovation och startups.