Inspirationsintervju med Caroline Nord – AllBright

IMG_5548Nu är det dags för nummer två i vår intervjuserie! Vi tog en frukostfika med AllBrights projektledare, Caroline Nord. Vi diskuterade hur AllBright jobbar för att öka andelen kvinnor på ledande positioner, vad de tror om framtiden och några tips till er företagsledare där ute. 

Kan du beskriva AllBright med tre ord?
Normkritik, Meritokrati, Inspiration. AllBright arbetar aktivt med opinionsbildning för att påverka beslutsfattare i näringslivet att arbeta medvetet och målinriktat med att öka andelen kvinnor på ledande positioner. Vi vill att företag ska rekrytera på meritokratiska grunder och se potentialen i hela befolkningen.

Ert syfte, som vi har förstått, är att öka andelen kvinnor på ledande position i svenskt näringsliv. Vad är ert recept för att nå dit?
Det vi brukar tipsa om är främst 3 saker; bredda synen på kompetens, professionalisera rekryteringarna och sätta upp tidsbestämda mål.Först och främst behöver företagsledare bli medvetna om fördelarna med diversifierade grupper. Det är viktigt att förändringen börjar uppifrån hos ledningen och integreras i organisationen så att det inte blir ett parallellt projekt som leds av enbart en person.

 Hur reagerar företagen som hamnar på Svarta Listan?
På Svarta listan rankas företag som inte har en enda kvinna i ledningsgruppen. I år delade vi bland annat ut listan till den framtida arbetskraften på universitet och högskolor. Flera företagsledare hör av sig till oss och vill att vi tar bort deras bolag från listan. Vi anser inte att detär vi som har satt företagen på svarta listan – vi har bara kartlagt hur det ser ut och jobbet att ta sig bort från svarta listan måste de göra själva.

Vissa företag försöker motivera med att de är en relativt jämställd organisation. Visst kan de vara jämställda till en viss nivå, men det vi vill belysa med listan är att det finns ett glastak, och att jämställdheten ofta försvinner på ledande positioner.

Vi har förstått att ni också hjälper företag i förändringsprocessen att öka andelen kvinnor på ledande positioner – kan du exemplifiera ett företag som gjort faktiskt skillnad och hur gick de tillväga?
Ett konkret exempel är Sodexo – vi intervjuade Sverigechefen för ett år sedan och då hade de som mål att ha en jämn könsfördelning år 2015. Vi har  sett att de har praktiskt tagit redan uppnått detta mål. De flesta företag har strategiska mål i allt, men just när det kommer till jämställdhet så är det något vi pratar om men inte sätter mål för.Det är ju jättefint att företagsledare tycker det är viktigt men det behövs också en strategi för att öka jämställdheten på ett företag.

Ser du några nya trender i debatten och/eller förändringsarbetet som görs ute i företagen?Jag tycker att det skett stora förändringar. I dag pågår debatter om jämställdhet på alla plan, på alla tider på dygnet. Tack vare dagens sociala medier har civilsamhället verktyg att diskutera och kritisera. Företagsledarna sätts därför under mer press.

Några tips för vilken strategi man som nyexaminerad kvinnlig student ska ha om man vill nå chefspositioner i framtiden?
Vi på AllBright tycker redan att det finns väldigt många tips till kvinnor. T.ex om man googlar får man fram att kvinnor ska vara framåt, ta för sig, aldrig tacka nej osv – de tipsen tycker vi är kanonbra!Men,vi skulle hellre se att det kommer fler tips till företagsledare och att det kanske är organisationerna som ska anpassa sig ist för att det hela tiden är just kvinnorna som ska göra det. De som sitter på beslutsfattande positioner kan fundera på vilka som inkluderas och exkluderas på deras företag, vilka personer man har i sitt nätverk och vilken typ av kompetens som saknas i bolaget.Näringslivet måste börja bejaka och befordra de som sticker ut istället för att exkludera dem. Var normkritisk!

Har du fått några råd längs vägen som du vill dela med dig av?
Jag har väldigt ofta strävat efter att vara så himla bra på allt, helst på sådant som jag egentligen inte behärskar eller ens tycker är roligt. Men sen jag började på AllBright har Amanda, min chef, verkligen lyft fram att man ska göra det man är bra på och anpassa det efter sig själv.I dag försöker jag lägga all energi på det jag har lättare för och ta vara på det. Genom att till största delen få syssla med det jag är bra på åstadkommer jag mycket mer.

Har du något tips på hur man som individ på ett företag kan göra skillnad i jämställdhetsfrågan?
Främst tycker jag att det ligger på organisationen, men att sticka upp lite och ifrågasätta normer i organisationen kan också göra skillnad. Det kan vara en tillgång för företaget att du är en individ med nya perspektiv och det kan också vara ett sätt att göra karriär på. Hela samhället går mer mot att vara diversifierat och jämställt, så om du lägger fram det rätt – som en affärsstrategisk fråga istället för personlig – så blir du en tillgång för företaget. 

Har du haft någon mentor?
Nej, men jag ser min chef lite som en mentor. Vi jobbar väldigt nära varandra så jag får väldigt många bra råd. Hon är väldigt bra på att sitta ner och prata, och då inte bara om vad som ska göras utan även hur det kan göras och saker runt omkring.

Vad tror du mentorskap gör för nytta?
Jag tror det ger adepten en chans att fokusera på sig själv, inte bara sträva efter att passa in i organisationen utan också fundera påhur man kan bidra och vad man gör bra. Jag skulle gärna vilja ha en mentor någon gång.

I er senaste rapport ”Ny Norm – En kvinna i ledningen” återkommer ordet kompetens, vilket också har förekommit frekvent i media den sista tiden i samband med jämställdhetsdebatten.

“Kompetens är det som räknas i en rekrytering för oss”
Anders Karlsson, VD Allenex, Allbrights rapport 2014.
Allenex var det företag som hade klättrat flest platser på årets vita lista. Samtidigt går att läsa att även de svartlistade företagen hänvisar till kompetens som anledning till varför de endast har män i ledningsgrupper. Vi är lite förvirrade. Hur ska man tänka kring detta med kompetens som nyexaminerad student, hur skaffar man sig relevant kompetens och hur får man andra att se denna?

Både företag som arbetar målinriktat med jämställdhet och företag som inte gör det hänvisar rekryteringarna till kompetens. Skillnaden är att de som arbetar målinriktat med jämställdhet har breddat sin syn på kompetens medan de som inte har en diversifierad grupp har en alldeles för snäv syn på kompetens som enbart passar in på en typ av person. Vi vill att företag ska rekrytera på meritokratiska grunder och se potentialen i hela befolkningen. Om vi breddar synen på kompetens så kan fler talanger tas tillvara. Därför arbetar vi aktivt med normkritik och ifrågasätter kravprofilerna.

Som nyutexaminerad student tycker jag att man ska ägna sig åt det man är intresserad av och det som är roligt. Då gör man oftast också ett bra arbete.

Sist men inte minst – vi kommer att jobba mycket med personlig utveckling i årets omgång av Head Start och vill därför avsluta med en personlig fråga; Vad är din drivkraft? Vill du berätta om en av dina egenskaper du är stolt över och som du har haft nytta av för att nå dit du är idag?
Jag har haft väldig tur! Det är lätt att hitta motivation och drivkraft i sitt arbete när man jobbar med samhällsförändring. I övrigt är jag väldigt beroende av återhämtning och har som mest drivkraft när jag kan balansera en dag med hårt arbete med avkoppling på kvällen. Jag har tidigare, och nu, engagerat mig ideellt. Det har jag lärt mig väldigt mycket av och det har gett mig ett otroligt stort kontaktnät. Jag är stolt över mitt engagemang och tror att det har gett mig mycket, dels genom erfarenheter arbetsmässigt men också stärkt mitt självförtroende och tron på min kapacitet att göra förändringar.


Tack Caroline för inspirerande tips! 

Vill ni läsa mer om AllBright och deras arbete, klicka er vidare till deras hemsida www.allbright.se där ni också finner rapporten och den Svarta listan som vi refererar till i intervjun.