Om Head Start

Head Start grundades i maj 2011 av tre studenter från KTH, Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska Institutet när de kom i kontakt med affärsnätverket Styrelsebalans. De tre studenterna hade länge noterat antalet kvinnliga studenter i deras omgivning som hade en otrolig potential men som inte tog för sig i den utsträckning som de skulle kunna. Därför bestämde sig studenterna och Styrelsebalans för att ta tillvara på affärsnätverket Styrelsebalans inspirerande medlemmar och studenternas nätverk på lärosäten i Stockholm för att tillsammans skapa ett mentorprogram för kvinnliga studenter.

Nu, år 17/18 , drivs den femte omgången av Head Start vidare av Viktoria Helmersson tillsammans med styrelsen och i år har samarbetet med Styrelsebalans avslutats. Vi söker nu en ny samarbetspartner inför kommande år. Skicka ett mail till info@headstart.nu för mer information.

Syftet med Head Start är: ”Att ge kvinnliga studenter inspiration och stöd vid framtida karriärsval”. Detta ämnar vi uppnå genom att erbjuda kvinnliga studenter från Kungliga Tekniska Högskolan, Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms universitet varsin erfaren och engagerad mentor. Vi riktar oss framförallt till de studenter som har en otrolig potential men som inte tar för sig i den utsträckning som de skulle kunna. Under ett halvår kommer deltagarna att få en unik möjlighet att ta del av mentorernas personliga erfarenheter av karriär och ledarskap samtidigt som de får bolla sina funderingar inför framtiden. Head Start kommer under mentortiden även ordna utvecklande träffar där samtliga deltagare samlas.

I framtiden siktar Head Start på att bli ett sammansvetsat nätverk av kvinnor som vill göra karriär eller redan befinner sig mitt i det, samt vill hjälpa andra kvinnor att hitta sina egna vägar. I förlängningen hoppas vi att kunna bidra till ett mer balanserat näringsliv.